Skip to content

Xerrada sobre FactOffice a les VI Jornades de CATCert

9 Noviembre, 2009
by Santi Casas

Demà, en el marc de les VI Jornades de Signatura Electrònica que organitza CATCert, faré una xerrada titulada FactOffice, universalitzant la factura electrònica”, dins la sessió “Noves problemàtiques, noves solucions: projectes innovadors”.

Espero veure molts amics a la sala, pero per a aquells que no hi puguin assistir, en faig un resum d’allò que penso dir.

El grans canvis requereixen de solucions petites que permetin començar a caminar.

FactOffice permet, de forma senzilla, que qualsevol entitat pugui gestionar factures electròniques, tant com a emissor com a receptor.

FactOffice es un component (Add-in), que instal·lat sobre MS Office 2007 (Microsoft Word), habilita al mateix per a la generació, recepció e intercanvi de factures electròniques en format XML “facturae”. La solució, fent us de plantilles predefinides i configurables, és capaç de generar la factura, signar-la amb qualsevol dels certificats digitals admesos, validar la conformitat de l’esquema, la signatura electrònica, el quadre comptable, i mantenir la conservació de l’històric de factures.

L’únic que requereix és que la entitat disposi d’un Microsoft Word. De forma gratuïta pot descarregar-se i instal·lar-se el complement i ja pot emetre o rebre factures en format “facturae”. Així pot ser una bona eina per tots aquells proveïdors de les administracions catalanes que vulguin emetre i entregar factures electròniques mitjançant el servei e.FACT del Consorci AOC.

D’altra banda, la signatura electrònica no és un problema quan es tracta de forma “natural” en els entorns en que habitualment treballa l’usuari, sense canviar-li l’experiència d’usuari (UX). FactOffice permet generar factures electròniques amb signatures d’alta qualitat (XAdES-XL), element que facilitarà el desplegament de la factura electrònica.

Finalment, la disponibilitat del codi font, al ser programari de codi obert, permet als desenvolupadors ampliar, modificar o personalitzar les seves característiques.

2 Comments leave one →
  1. Sergi Del Rio permalink
    10 Noviembre, 2009 11:58 am

    Si senyor! Ben dit: "grans canvis, petits passos". I el Factoffice és un d'aquests (he fet un curs, eh?)… Només faltaria una versió XLS, l'idioma que parlen les empreses…

  2. Santi Casas permalink
    10 Noviembre, 2009 12:18 pm

    Espero ben aviat poder donar bones noticies al respecte … "Y hasta aquí puedo leer"

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *